Εξοπλισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων - MIGEN COLLAKU

Ιδιωτική Οδός Ελληνικά Πετρέλαια
570 09 Θεσσαλονίκη - Καλοχώρι

Κινητό τηλέφωνο 6942 28.52.70

%6D%69%67%65%6E%2E%74%65%63%68%6E%69%63%40%67%6D%61%69%6C%2E%63%6F%6D

Στην αρχή

Υπηρεσίες


Η εταιρεία MIGEN COLLAKU, βασισμένη στην πολυετή πείρα της, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, που σχετίζονται με τον εξοπλισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της η εταιρεία μας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες:

  • Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και εξοπλισμός αντλιών - πρατήριο υγρών καύσιμων
  • Σφραγίσεις - λιτρομετρήσεις αντλιών - διανομείς υγρών καύσιμων
  • Στεγανοποιήσεις φρεατίων - δεξαμενών επιτόπου στο πρατήριο
  • Τοποθετήσεις και έλεγχος VAPOR RECOVERY STAGE II
  • Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικών βεργών, επικοινωνίες αντλιών
  • Επισκευές και τοποθετήσεις αντλιών υγρών καύσιμων, ογκομετρητές βυτιοφόρων, ηλεκτρονικών αντλιών,  γεμιστήρια βυτιοφόρων, υδραυλικών αναρροφήσεις και αναθυμιάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός βυτίων και κατασκευή γεμιστηρίων